İletişime Geçin: 0216 488 12 82

Refrakter Çeşitleri

REFRAKTER MALZEME ÇEŞİTLERİ

1-Refrakter Tuğlalar:

Asidik seri :

Bazik  seri :

2-Seramikler:

3-Camlar: