İletişime Geçin: 0216 488 12 82

Seramikler

Tablo: Seramik malzemelerin sembolleri, cinsleri ve kullanım yerleri

Sembol Seramik Çeşidi Kullanıldığı Yerler
KER  110 Sert porselen su alma % 0 İzolatörler, kimya sanayi
KER  111 Porselen su alma % 0,5’den az Kimya ve tekstil sanayi
KER  114 Kuvars porselen İzolatör kimya sanayi
KER  118 Kil porselen Isıtma sanayi
KER  410 Korderitli seramik Elektro ısıtma sanayi
KER  515 Ateş tuğlası, aside dayanıklı Kimya sanayi
KER  516 Ateş tuğlası, sıcaklık şokuna da Kimya sanayi
KER  541 SiC içeren seramik Gaz ısıtma yapı elemanları
KER  630 % 60 Al2O‘li gözeneksiz seramik Termo eleman koruyucu
KER  631 % 80 Al2O‘ li gözenekli seramik    Boru
KER  708 Sinter kurund Laboratuar makineleri
KER  710 Sinter kurund Makine elemanları
KER  712 Sinter kurund Kesme takımları

Not: Türk standartlarında sembolle belirtme yapılmamıştır. Yabancı standartlarda seramiklerde sembollerle sınıflandırılmıştır. Seramik anlamında KER harfleri ve 3 haneli rakamla çeşidi tamamlamaktadır.

  1. a) Taşıl Seramikleri:Çok sıkı yapıya sahip ve genellikle üzeri bir sırla kaplı özel seramiklerdir. Dış yüzeylerinin sırlı oluşu ve sıkı bir yapıya sahip oluşu nedeniyle su tutma kapasiteleri  % 0,1’in altındadır. Dayanımı poroziteye ve mineral yapıya bağlıdır. Florik asidin dışında tüm asitlere dayanıklıdır. Kaba ve ince T.S olmak üzere gruplara ayrılır. Bu seramiklerin eğilme dayanımları diğer seramiklerde olduğu gibi düşüktür.

Kullanım yerleri 3200 litreye kadar sabit tanklar, demir yollarında asit taşıma tankları, metal dağlama ve galvaniz banyolarında tekneler, manşon ve flanş boruları , kısma vanaları, iletme gücü 120 m/h’ a kadar olan agresif sıvalar için salyangoz pompa yapımı, karıştırma kazanları, soğutma dolapları.

  1. b) Vicro Seramikler:Özel bir malzeme grubunu oluşturur. Üretim prosesi, form verilmesinde daha camlara benzer şekildedir. Form vermeden sonra ürünlere ışıl işlem uygulanır. Bu sırada kristalin form yapısında çok yada az  tam dönüşme meydana geldiğinden daha sonra ısıl olarak tekrar şekil verilemez. Düşük ısıl genleşmeli vitro seramik Li2O – MgO – Al2O – SiO Li2O çekirdek teşekkül ettiricidir. Bunların ısıl genleşme katsayıları düşüktür hatta negatif değerdedir.

Radar antenleri için gövde, uçak parçaları, roket burunları, kompresörler için türbin kanadı, pistan, astroayna ve taban plakaları kullanım yerleridir.

  1. c) Özel Seramikler:

Sinter Korund (Korundum): En geniş kullanıma sahip oksit  seramik malzemedir. Yalnızca

 α – Al2O‘den meydana gelir ve sıcaklık yükselmesinde dönüşüm meydana getirmez. Yüksek sıcaklıklarda elektriksel izolatör olarak kullanılır. Ayrıca metallerin eritilmesinde pota malzemesi olarak kullanılır.

 Silisyum Karbür: Özel seramikler içinde ısı iletme yeteneği en üstün olan seramik malzemedir. Bu özelliği termal şok işleminde gerilmelerin bir kısmını ısı artışı ile dengelenmesine neden olur.

Pota malzemesi olarak ve kazanlarda ateş tuğlası olarak kullanılır.

 Karbon Refrakter: Karbon refrakterlerin üretiminde farklı tane büyüklüğünde öğütülmüş kok ,granit ve antrasit ilave edilerek ve bağlayıcı madde ( kömür katranı ) katılarak karıştırılır, preslerde plastik şekil verilir. Daha sonra form parçalar en fazla 1400 oC’ de pişirilir.

Makine tesis yapımında karbon refrakterler kullanılır. Ayrıca ark fırınlarında ve elektroliz tesislerinde elektronlar, boru donanımları , kaynamalı yatak, sürekli döküm için kalıplarda kullanılır.

 Porselen: Porselen saf kaolen , feldispat ve kuvarstan üretilen beyaz renkli bir seramik malzemedir. Yapısı oldukça sıkıdır. İnce kesitlerde saydam özellik gösterir. Hammaddeler yaklaşık % 50 kaplen , %25 feldispat ve % 25 kuvarstan oluşur. Şekil verme, sürekli presleme yada döküm şeklinde olur. Pişirme sırasında kaolenden ince kristal halda mullit meydana gelir. Kaolen esaslı mullit iğnelerinin içerisinde alkali difüzyonu sonucu feldispattanda fazı teşekkül eder. Kuvars feldispat eriği ile reaksiyona girer ve porseleni oluşturur.

Taşıl seramiklerde olduğu gibi boru ve armatürler için pompalarda, reaksiyon kazanı ve vakum aparatlarında, öğütme kabı yapımında, küresel değirmenlerin kaplanmasında ve laboratuar porseleni olarak kullanılır.