İletişime Geçin: 0216 488 12 82

Teknik Özellikleri

REFRAKTER MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mukavemet: Refrakter malzemelerin en önemli özelliği yük altında şekil değiştirmeye karşı göstermiş oldukları dirençtir. Refrakter malzemelerin soğukta basma dayanımına malzemenin yapısı ve özellikle gözenek miktarı oldukça fazla etki edebilir. Kural olarak cam fazının miktarının yükselmesiyle dayanım artar. Fırın içerisinde kullanım için bu yeterlidir. Taşıma esnasında kayıpları önlemek için en azında 3Mpa dayanım gereklidir. Mekanik dayanım ve aşınma direnci yaklaşık  1000 oC’ ye kadar durumunu muhafaza eder. Daha yüksek sıcaklıklarda cam fazının artmasıyla birlikte aşınma dayanımı azalır.

Bazı refrakter malzemelerin basınç altında yumuşama eğrileri

Tablo: Bazı refrakter tuğlaların önemli özellikleri
Malzeme türü Soğukta basma dayanımı Mpa Elastiklik modülü Gpa Poisson sabiti Yoğunluk
Silika tuğla 15-50 11-25 0,6-0,25 1,8-2,2
Şamot tuğla 13-60 24-30 0,20-0,40 1,8-2,2
Periklas tuğla 30-100 110-140 0,19-0,30 2,8-3,3
SiC tuğla 30-90 2,3-2,8
Karbon tuğla 20-60 12-13 0,21-0,23 1,3-1,6
Ateş tuğlası 3-10 2-8 0,12-0,17 0,4-1,2
Al2O3 1960-300 240-400 0,2-0,3 3,3-3,6

Isıl İletme Kat Sayısı: Çoğu zaman refrakter malzemenin görevi yüksek sıcaklıklı reaksiyon ortamını dıştan perdelemek yada mufl fırınlarda aksine olarak sıcak ortamdaki  ısıyı fırın içerisine taşımak olabilir.

Yapısal düzenlerinden dolayı camların ısı iletme katsayıları özgül ısı ya göre değişir ve ısı iletme kabiliyeti sıcaklık yükseldikçe artar. Bu karakteristik cam fazlı ateşe dayanıklı malzemelerde az yada çok etkili olur. Hafif tuğlada olduğu gibi çok büyük gözeneklere sahip malzemelerde gözenek cidarları radyasyon alışverişine iştirak ettiklerinden dolayı ısı iletme kabiliyetlerinde yükselme gösterirler.

Bazı refrakter malzemelerin ortalama ısınma ısıları ( 0 – t oC )

Bazı refrakter tuğlaların lineer genleşme yüzdeleri

Isıl Genleşme Katsayısı: Refrakter malzemelerin ısıl genleşmesi fırın yapımında büyük önem taşır. Duvarların genleşmeyle uzaması genleşme boşluklarıyla karşılanmalı ve böylece yüksek gerilmeler sonucu tahribat meydana gelmesi önlenmelidir. Camlarda olduğu gibi ısıl genleşme seramiklerde de sıcaklık dayanımı da etkilemektedir. Genellikle ısıl genleşme tersinirdir ve düzenlidir. Ancak silika tuğlada olduğu dibi kuvars içeren malzemeler bir ayrıcalık oluşturur.

Isıl şok dayanım refrakter malzemelerin önemli özelliğidir. İşletme esnasında ısıtma ve soğutma veya sıcaklık salınımları malzemenin yüzeyi ve merkezi arasında sıcaklık farkları ve bunun sonucu olarak ısıl genleşme gerilmeleri meydana getirir. Isıl gerilmeler malzemenin dayanımını aşarsa çatlaklar yada kopmalar meydana getirerek malzemeyi tahrip eder.