İletişime Geçin: 0216 488 12 82

Refrakter

REFRAKTER MALZEMELER 

 Ateşe dayanıklı malzemeler olarak tanımlanır. Refrakter malzemeler 1000oC’ nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre kullanılabilir. Başta endüstrinin temel izolasyon malzemesi olan ateş tuğlaları olmak üzere, camlar, mutfak eşyaları gibi büyük bir malzeme grubunu oluşturur. Bunlar metalik malzemelerin  pahalı olduğu  veya  kullanılmadığı yerlerde tercih edilir.

Refrakterler:

          1-Yapay olarak hammaddeden tek madde olarak üretilir.

          2-Doğal olarak oksitlerden meydana gelir

          Endüstride ateş ve alevin bulunduğu tesislerde tavlama ve indüksiyon eritme fırınlarında , metalürji fırınlarında ve silikat endüstrisinde, metallerin ve camların eritilmesi için, pota malzemesi olarak , termo elemanların korunmasında ve elektrikli ısıtıcıların izolasyon malzemesi olarak kullanılır.